Знам или не знам за Варна?

Проект "Знам или не знам за Варна" е проект, който има за цел да провери и обогати знанията в сферата на културата на гр. Варна.

Алгоритъмът на сайта проверява вашите знания на всеки десет въпроса и ако отговорите вярно на 70% от тези десет въпроса, можете да продължите напред.

В случай, че не успеете да отговорите на 70% от въпросите, ще се наложи да се върнете отначало и да пробвате пак.

Всеки отговорил вярно на 70% от всички въпроси, ще получи сертификат за Изключителни познания в сферата на културата на гр. Варна.

Сертификатът се генерира автоматично с имената, които сте въвели в началото на куиза и може да бъде свален и запазен посредством бутон.

Съвет: Проверете знанията си без да използвате Google.

Проектът е по идея на рекламна агенция Макс Ефект - Варна и Женя Калиф, и е реализиран с финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд "Култура".

Въведете Вашето име:

      Изтеглете сертификат